Turun seudun segregaatioselvitys

MDI tarkasteli Turun seudun kuntien segregaatiokehitystä 2010-luvulla alueen kuntien eri alueille paikkatieto- ja postinumeroaluepohjaisesti. Tarkastelussa tutkittiin alueiden eriytymistä esimerkiksi väestön kieli-, työmarkkina- ja tulorakenteen perusteella sekä tätä selittävää muuttoliikettä.Tarkastelun kohteena oli Turun seutukunta sekä seutukunnan 11 kuntaa. Tarkastelua ei kuitenkaan tehty kuntatasolla vaan pien/tilastoalueiden tasolla segregaatiokehityksen esille tuomiseksi. Tarkastelussa käytettiin monipuolisesti erilaisia paikkatietoon perustuvia menetelmiä alueittaisten erojen esille tuomiseksi ja tuotettiin kuva monipuolisesta alueellisesta kehityksestä alueen kuntien sisällä. Tarkastelu paljasti etenkin Turun kaupungin huomattavan suuret erot alueiden välisessä tilanteessa ja kehityksessä sekä seudun sisäisen epätasa-arvoisen jaon, jossa sosiaaliset haasteet keskittyvät etenkin Turun ja Raision tietyille kaupunginosille, kun taas ”hyväosaisuus” keskittyy etenkin ympäryskuntien omakotitaloalueille. Tarkastelu osoitti myös mahdollisuuksia yhdistää monipuolisesti eri dataa laajemman paikallisen tason kehityksen analysoinniksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan