Tulosindikaattoreiden kerääminen Central Baltic 2014-2020 ohjelmalle

MDI keräsi Interreg Central Baltic ohjelmalle asetettujen tulosindikaattoreiden toteumatiedot. Tietoja kerättiin eMS-järjestelmän tiedoista, hankeiden dokumenteista sekä erilaisten kyselyiden ja haastatteluiden avulla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan