Teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strateginen tiekartta

MDI laati Ylä-Savon teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strategisen tiekartan keväällä 2011. Prosessin tavoitteena oli tarkastella ja arvioida Ylä-Savon seudun teknologiateollisuuden nykytilaa ja kehitystarpeita ja laatia strateginen tiekartta teknologiateollisuuden kehittämiseksi Ylä-Savon seudulla. Tiekartassa esitetään muutosvoimat, valinnat, painopisteet, sisällöt, toimenpide-ehdotukset ja toimintamalli toimialan kehittämiseksi vuoteen 2020. Prosessi tukee osaltaan myös Ylä-Savon elinkeinostrategian toteuttamista

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan