Tampereen kaupunkiseudun muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

MDI tarkasteli Tampereen kaupunkiseudun väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua MDI analysoi, miten maan sisäisen muuttoliikkeen ikärakenne ja suuntautuminen, maahan- ja maastamuuton volyymi ja ikärakenne sekä syntyvyys ja kuolleisuus muuttuivat vuoden 2020 aikana vuosiin 2015-2019 verrattuna. Tarkastelussa tutkittiin sekä koko seudun, että seudun jokaisen kunnan kehitystä. Tulokset raportoitiin visuaaliseen diasarjaan. Tulokset osoittavat pandemiavuoden vaikutukset Tampereen kaupunkiseudun kuntien näkökulmasta, sekä Tampereen kaupunkiseudun aseman vuoden 2020 muuttoliikkeessä suhteessa muuhun maahan. Tarkempi ikärakenteen tarkastelu laajensi myös ymmärrystä pandemia ajan muuttoliikkeestä, huomioimalla eri ikäryhmissä tapahtuneet eroavat muutokset. Analyysi osoitti myös Tampereen seudun seutuistumisen voimistumisen pandemian aikana, mutta myös toisaalta Tampereen kaupungin vahvistuneen aseman suhteessa pääkaupunkiseutuun.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan