Taiteen jälleenrakentamisohjelman projektikoordinaattoriresurssi

Taiteen jälleenrakentamisohjelma on Taideyliopiston ohjelmakokonaisuus, joka koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään rahoitukseen perustuvasta selvityksestä, siihen liittyvistä piloteista sekä laajemman pilotoinnin ja kehittämisen hankevalmistelusta ja rahoitushauista. Tavoitteena on luoda viisivuotinen osaamisen ja TKI-toiminnan kehittämisohjelma alan jälleenrakennuksen tueksi.

MDI toimii jälleenrakennusohjelmalle projektikoordinaattoriresurssina, joka täydentää Taideyliopiston omaa hankeryhmää erityisesti selvitykseen ja kokeiluihin liittyvällä osaamisella.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan