Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot Kainuussa -selvitys

Osana Kestävän kasvun Kainuu -hanketta selvitettiin sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot väestöryhmittäin Kainuussa, ja tällä hankkeella vastattiin kyseiseen tehtävään.

Osana selvitystä toteutettiin:
1) tilastotarkastelu väestöryhmittäisistä elinoloista, terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta sekä eroista väestöryhmien välillä (lapset/lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset sekä sukupuolen mukaan)
2) kysely, joka suunnattiin eri väestöryhmille ja jolla selvitettiin asukkaiden kokemustietoa heidän hyvinvointinsa ja terveytensä tilasta sekä palvelujen saatavuudesta ja käytöstä. Em. kysely toteutettiin kaikissa Kainuun kahdeksassa kunnassa.
3) osallistava etätyöpaja tilaajan ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa
4) raportti em. vaiheiden keskeisimmistä tuloksista sekä tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset
ja toimenpide-ehdotukset.

MDI toimi selvityksessä Kuntoutussäätiön alihankkijana, osallistui työn kaikkien vaiheiden toteutukseen ja on päävastuussa tilastotarkastelun toteutuksesta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan