Seutukaupungit, pieni kaupungistuminen ja asuntopolitiikka

Työssä kuvataan tarkemmin väestökehityksen trendiä seutukaupungeissa paikallisella tasolla, eli kuvataan seutukaupunkien sisäistä kehitystä. Vaikka suurimmassa osassa Suomen 56:ssa seutukaupungissa väestönkehitys on ollut 2010-luvulla negatiivista, tarkoituksena on havaita, tapahtuuko laajemman supistuvan alueen sisällä kasvua, esimerkiksi keskustaajamassa tai muissa alueellisissa keskuksissa, eli tapahtuuko ns. pientä kaupungistumista. Tarkastelu toteutetaan kuntien osa-alueittain. Tilastollisista osa-alueista kuvataan alueella tapahtunutta väestönkehitystä sekä tähän vaikuttaneita tekijöitä eli syntyvyyttä, kuolleisuutta ja muuttoliikettä. Tavoitteena on muodostaa moninainen ”iso kuva” seutukaupunkien sisällä tapahtuvasta kehityksestä, mahdollisista yhteneväisyyksistä ja eroista. Tilastollisten osa-alueittisen tarkastelun lisäksi jokaisesta kaupungista tehdään mikrosijaintien kuvaamiseksi jokaisen kunnan osalta tarkastellaan kunnan väestönkehitystä myös 1x1km väestöruutuihin perustuen, jossa paljastuu jokaisen kunnan sisältä kasvavat ja supistuvat alueet.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan