Selvitys rakennusperintöavustusten taloudellisista vaikutuksista

Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö lisää ympäristön ja alueen viihtyisyyttä sekä houkuttelevuutta niin asukkaiden, matkailijoiden kuin yritysten näkökulmasta. MDI selvitti ympäristöministeriön toimeksiannosta rakennusperintöavustusten taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen kohteena olivat ELY-keskusten ja Museoviraston myöntämät rakennusperinnön hoitoon suunnatut avustukset. Selvityksen tarkoituksena oli luoda kuva avustusten käytön kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta, vaikutuksista avustettavien kohteiden kuntoon ja käyttöön sekä avustusten taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen tavoitteena oli myös muodostaa käsitys avustusten suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista avustuksen kohteena oleville rakennetuille ympäristöille sekä näiden sijaintialueille. Selvityksessä hyödynnettiin ELY-keskusten ja Museoviraston tilastoaineistoja sekä kerättiin uutta aineistoa sähköisen kyselyn ja haastatteluiden avulla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan