Selvitys etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

MDI laati Ramboll Finlandin ja Telian kanssa Valtioneuvoston kanslialle selvityksen etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonepäästöihin. Työssä tarkasteltiin etätyön odotettavaa yleistymistä ja sen vaikutusta liikenteen kasvihuonepäästöihin sekä mahdollisia ohjauskeinoja etätyön edistämiseen. Työssä muodostettiin kuntatason kuva oletetusta etätyöskentelevän väestön osuuksista sekä arvioitiin tämän kehitystä tulevaisuudessa. Lisäksi työssä tarkasteltiin tämän kehityksen vaikutuksia asuinpaikkavalintoihin ja tulevaan väestönkehitykseen, joilla on merkittävä vaikutus myös kasvihuonepäästöjen tulevalle kehitykselle. MDI:n laskelmien pohjalta Ramboll laski etätyön kasvihuonepäästöjen vähentämispotentiaalin, huomioiden myös aluerakenteen mahdolliset muutokset etätyön johdosta. Linkki selvitykseen: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163413

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan