Seinäjoen vetovoimatekijöiden selvitys

MDI selvitti Seinäjoen kaupungin vetovoimatekijöitä. Analyysissa huomioitiin muun muassa alueen kilpailuetuja, väestön rakennetta ja muuttoliikettä, ja kiinnitettiin huomiota erityisesti muuttovetovoimaan, muuttohalukkuuteen ja tunnettuuteen. Seinäjoki sai 2010-luvulla määrällisesti 9. eniten muuttovoittoa, ja sen edellä olivat vain maan suurimmat kaupungit. Seinäjoen haasteita ovat maahanmuuton ja vieraskielisten pieni osuus sekä verrattain heikko tunnettuus. Yrittäjyyskaupungin tulisi panostaa pehmeisiin vetovoimatekijöihin muuttokynnyksen madaltamiseksi ja avoimemman ja kutsuvamman kaupunkikuvan kehittämiseksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan