Seinäjoen elinvoimaohjelman ja toimialan sparraus

Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian vuosille 2022–2029 kesäkuun 2022 kokouksessaan. Kaupunki haluaa jatkaa vahvaa kasvua ja profiloitua entistä kirkkaammin vetovoimaisena yrittäjyyden ja yhteistyön kaupunkina, jonka palvelut toimivat ja jossa hyvä johtaminen ja tasapainoinen talous mahdollistavat pitkäjänteiset investoinnit ja kehityksen. MDI tukee Seinäjoen kaupunkia rakentamaan elinvoimaohjelman sisällön ja tiekartan toteutukseen. Työ tehdään intensiivisenä prosessina, jossa elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan avainhenkilöt osallistetaan ohjelman sisältöjen pohdintaan kolmessa työpajassa. Lopuksi käydään henkilökohtaiset sparrauskeskustelut, joissa kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman tavoitteet ankkuroidaan jokaisen työtehtäviksi. Työ valmistuu vuoden 2023 alussa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan