Seinäjoen elinvoimaohjelman ja toimialan sparraus

Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian vuosille 2022–2029 kesäkuun 2022 kokouksessaan. Kaupunki haluaa jatkaa vahvaa kasvua ja profiloitua entistä kirkkaammin vetovoimaisena yrittäjyyden ja yhteistyön kaupunkina, jonka palvelut toimivat ja jossa hyvä johtaminen ja tasapainoinen talous mahdollistavat pitkäjänteiset investoinnit ja kehityksen. MDI tuki Seinäjoen kaupunkia elinvoimaohjelman sisällön ja tiekartan toteutuksen rakentamisessa. Työ tehtiin intensiivisenä prosessina, jossa elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan avainhenkilöt osallistettiin ohjelman sisältöjen pohdintaan kolmessa työpajassa. Lopuksi käytiin henkilökohtaiset sparrauskeskustelut, joissa kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman tavoitteet ankkuroitiin jokaisen työtehtäviksi. Työ valmistui vuoden 2023 alussa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan