Riihimäen väestöennusteen päivitys

Riihimäen kaupungin kaupunginosittainen väestöennuste päivitettiin vuoden 2023 tuoreimmilla väestötiedoilla. Samalla huomioitiin laajemmat kansalliset tapahtuneet väestönkehityksen trendien muutokset sekä näiden vaikutukset Riihimäen kaupunkiin. Osana työtä aiemman väestöennusteen skenaarioiden olettamia muutettiin ja päivitettiin. Työssä myös tarkennettiin kuvaa tulevan asuntotuotannon määrästä ja jakaumasta kaupungin sisällä. Työhön kuului Kaupunkitutkimus TA:n tekemä asuntotuotannon ennuste sekä (MDI:n tekemä) erillinen laskenta ukrainalaisten pakolaisten vaikutuksesta kaupungin väestörakenteeseen.

Tuloksena syntyi päivitetty väestöennuste sekä tulosten päivitetty raportti. Avainlöydöksiä päivitetyssä ennusteessa olivat kaupungin väestönkehityksen perusteissa tapahtunut maltillinen heikentyminen, väestön ikääntyminen sekä lasten määrän voimakas väheneminen syntyvyyden laskun takia. Samalla tunnistettiin mahdollisuus hyvinkin huomattavaan vaihteluun tulevassa väestönkehityksessä kaupungin vetovoimasta riippuen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan