Ranuan maapoliittinen ohjelma ja asunto-ohjelma

Ranuan kunta valmistelee kunnan maapoliittista ohjelmaa ja asunto-ohjelmaa. Ranuan maapoliittinen ohjelma tulee käsittämään kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Asunto-ohjelmassa tullaan määrittelemään kunnan ja kunnan omistamien yhtiöiden periaatteet ja toimintatavat kunnan tai kunnan omistamien yhtiöiden asunto-tuotannosta, periaatteet kunnan tai yhtiöiden osallistumisesta yksityisten rahoittajien asuntotuotantoon sekä periaatteet, keinot ja työkalut yksityisen tai yleishyödyllisen asuntotuotannon edistämisestä.

Työssä MDI:n asiantuntijat ovat mukana laatimassa kaikille avointa kyselyä sekä laskemassa arviota tulevasta väestönkehityksestä ja sen vaikutuksesta asuntokuntien määrään sekä rakenteeseen.

Projektipäällikkönä toimii FCG:n Tarja Outila. Lisäksi työhön FCG:ltä osallistuu maankäyttösuunnittelija Mari Lahti.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan