Rajaton Ylä-Savo -hankkeen palveluiden kehittäminen ja konseptointi

Pohjois-Savossa toteutettiin Rajaton Ylä-Savo-hanketta, jolla haetaan uusia yritysvetoisia ratkaisuja osaavan työvoiman haasteiden ratkaisemiseksi. Tässä työssä kehitettiin toimintatapoja ja tehtiin palvelukonsepteja sekä digitaalisiin että perinteisiin palvelukanaviin. Palveluiden kehittäminen ja konseptointi tähtäsi hankkeen tulosten juurruttamiseen ja levittämiseen sekä arvoverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen tilaajana toimineen Kuopion kauppakamarin tai kumppaniorganisaatioiden normaalitoimintaan. Tavoitteena oli myös koota yllä mainittuja yhteistyöverkkoja yhteen osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja konseptointiin Kauppakamarin arvoverkkotyötä vahvistamaan. Toteutustapa sisälsi aloituspalaverin ja tarkennetun projektisuunnitelman laadinnan lisäksi asiakasymmärryksen laajentamista haastattelujen ja kahden työpajan avulla, kahden kehitettävän palvelukokonaisuuden määrittelyn ja konseptoinnin sekä niiden palveluprosessien kuvaamisen eri kanaviin. Työssä oli apuna TK-Eval.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan