Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian seuranta- ja vaikuttavuustutkimus

MDI toteutti Pohjois-Pohjanmaan liiton vuosien 2020–2024 strategian seuranta-ja vaikuttavuustukimuksen, jossa tuotettiin konkreettista tietoa ja kokonaiskuva strategian vaikuttavuudesta ja kerättiin näkemyksiä tulevan strategiatyön tueksi. Tutkimuksessa kerättiin laajalti eri sidosryhmien ja liiton henkilöstön näkemyksiä mm. strategian vaikuttavuudesta, toiminnan tunnetuvuudesta ja strategisten painopisteiden tavoitteiden saavuttamisesta ja toimenpiteiden onnistuneisuudesta. Tutkimuksen työvaiheina olivat dokumenttianalyysi, haastattelut, kysely ja sidosryhmien ja henkilöstön osallistavat työpajat.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan