Pirkanmaan hiilinielujen ja -varastojen nykytilan selvitys

FCG:n kaupunkisuunnittelutiimin johtamassa projektissa Pirkanmaan hiilinielujen ja -varastojen nykytila ja lähiaikojen kehitys. Nykytilan arvio toteutettiin paikkatietoaineiston avulla nojaten maanpeiteluokkakohtaisiin hiilinielujen ja -varastujen oletusarvoihin. Työssä tarkasteltiin myös luonnon monimuotoisuutta sekä maakuntakaavan mukaisten maankäytön muutosten, kuten suunniteltujen tuulivoima-alueiden, vaikutusta Pirkanmaan hiilinielujen kehitykseen.

Lisäksi työssä laadittiin kolme skenaariota maakunnan hiilinielujen kehityksestä: BAU-skenaario, Puuraaka-aineen lisääntyvän hyödyntämisen skenaario sekä Kohti biokiertotalouden mukaista metsätaloutta -skenaario. Työn tuloksia hyödynnetään muun muassa Pirkanmaan maakunnallisen ilmastotiekartan päivityksessä.

FCG:ltä työhön osallistuivat projektipäällikkö Jan Tvrdý sekä asiantuntijat Ella Stark ja Marko Nurminen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan