Mäntsälän kunnan väestöennuste 2023–2050

Työssä muodostetiin Mäntsälän kunnalle ja kunnan eri osa-alueille väestöennuste vuosille 2023–2050 asti. Väestöennuste koostui useammasta skenaarioissa, jossa tarkasteltiin kunnan tulevaa väestönkehitystä eriävistä olettamista. Väestöennuste perustui MDI:n väestöennustemalliin, joka mallintaa kunnan eri alueiden kehitystä yksivuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain.

Varsinainen työ koostui kattavasta toteutuneen kehityksen analyysista sekä tämän pohjalta muodostetusta väestöennusteesta. Toteutuneen kehityksen analyysissa tunnistettiin kunnan kehityksen ominaispiirteitä sekä keskeisiä väestönkehityksessä tapahtuneita muutoksia kunnassa ja kunnan sisällä, kuten syntyvyyden laskusta seuraava lasten määrän väheneminen. Väestöennusteessa kolme skenaariota tuotti eriävän kuvan kunnan tulevasta kehityksestä: vahvimmassa skenaariossa kunta kasvaa voimakkaasti, heikoimmassa skenaariossa kunnan kehitys jää vaatimattomaksi. Ennusteen pohjalta tunnistettiin keskeisiä kunnan väestönkehityksen trendejä, kuten väestön ikääntyminen, koululaisikäluokkien heikko kehitys sekä kunnan sisäisen väestönkehityksen eriytymistä.

Ennuste raportoitiin visuaaliseen ppt-raporttiin. Lisäksi väestöennusteen kaikki data luovutettiin tilaajalle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan