Luovan talouden kehittämistoimenpiteiden arviointi

MDI arvioi Keski-Suomen liiton toimeksiannosta Keski-Suomen luovan talouden kehittämistoimenpiteitä. Työ koskee vuosia 2004–2013 pääpainon ollessa vuosissa 2010–2013. Arvioinnissa tarkasteltiin, kuinka luovan talouden kehittäminen on onnistunut prosessina, miten hankkeet ovat vaikuttaneet luovien alojen yritysten ja muiden toimijoiden toimintaedellytyksiin ja miten ne kokonaisuudessaan ovat edistäneet luovan talouden kehittymistä Keski-Suomessa. Arvioinnissa selvitettiin myös, miten hankkeet ovat vaikuttaneet luovan talouden toimijoiden yhteisen kehittämisnäkemyksen ja yhteistyön vahvistumiseen, toimijoiden sitoutuneisuuteen ja tavoiteasetannan toteutumiseen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan