Lammin säästöpankin toimialueen syvennetty tilasto-analyysi

Tavoitteena oli syventää kunta- ja osa-aluekohtaisen tilastoanalyysin perusteella ymmärrystä Lammin säästöpankin nykyisestä ja potentiaalisesta tulevaisuuden toimialueesta. Tilastoanalyysin syventämisellä tuotettiin lisää strategista päätöksentekoa tukevaa tietoa pankin kannalta relevantin nykyisen ja potentiaalisen toimialueen alue- ja asukasprofiilista. Syvempi tilastoanalyysi painottui asumiseen ja rakentamiseen, asumiseen ja paikkaan liittyviin valintoihin (muuttoliike), pendelöintiin ja asiointiin sekä tulevan väestönkasvun ennakoimiseen. Tilastoanalyysi toteutettiin pääosin kuntatasolla, mutta soveltuvin osin tuotettiin tietoa myös kuntien osa-alueista ja pienalueista tilaajan määrittelemissä rajoissa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan