Lähi- ja virkistysalueiden arviointi

Työssä tuotettiin paikkatietotarkastelu MAL 2023 -suunnitelmaversioiden ja luonnoksen merkittävistä seudun palveluihin ja lähivirkistysalueisiin kohdistuvista vaikutuksista. Työssä tarkasteltiin 1) palveluiden diversiteettiä määrätyllä etäisyysvyöhykkeellä sekä sijoittumista eri rakennustehokkuuksien alueille; 2) julkista palvelutarjontaa, eli valtion ja kuntien tarjoamien palveluiden saavutettavuutta; 3) Vetovoimaa parantavia palveluita, joiden puitteessa tarkastellaan seudun eri alueiden profiilin ja houkuttelevuuden kannalta keskeisten palveluiden ja viheralueiden saavutettavuutta; ja 4) Lähivirkistysalueita, joiden osalta tarkastellaan asukkaiden sijoittumista virkistys- ja viheralueiden läheisyyteen. Näille neljälle teemalle laadittiin arviointikortit, joissa listataan arviointimenetelmät, tulokset, keskeiset aineistot sekä vaikutuskeinot.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan