Kirkkonummen kieliryhmittäinen ja osa-alueittainen väestöennuste

MDI tuotti Kirkkonummelle 19 kunnan sisäisen alueen väestöennusteen kieliryhmittäin vuoteen 2040 asti. Ennusteessa ennakoitiin, miten Kirkkonummen väestö kehittyy vuosien 2020-2040 aikana ikärakenteen, väestön määrän sekä kieliryhmien mukaan, perustuen aiemmin tehdyn koko kunnan väestöennusteen dynamiikkaan. Tuloksena syntyi ikäluokittainen ja kieliryhmittäin 19 eri alueen ennuste vuoteen 2040, joka huomio kaavoituksen vaikutuksen eri alueiden kehitykseen. Ennusteen alueet perustuivat kunnan omiin pienalueista muodostettuihin tarkastelualueisiin. Ennusteen tuloksena Kirkkonummi kasvaa voimakkaasti, etenkin alueilla, joihin on kaavoitettu merkittävästi asuntoja. Toisaalta haja-asutusalueiden väestönkehitys on heikompaa. Kieliryhmissä etenkin vieraskielisten, mutta myös suomenkielisten määrän ennakoidaan kasvavan. Kirkkonummen ikärakenne ikääntyy erittäin voimakkaasti 2020- ja 2030-luvuilla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan