Kempeleen osa-alueittaisen väestöennusteen päivitys

MDI toteutti osana laajempaa työtä Kempeleelle koulujen oppilasalueiden mukaisen väestöennusteen vuonna 2022. Tälle ennusteelle on syntynyt päivityksen tarvetta mm. palveluiden ja verotulojen sekä asumisen suunnittelun näkökulmasta, sillä kunnan väestönkehityksen rakenteessa on tapahtunut merkityksellisiä muutoksia vuosien 2021–2023 välillä.

Osa-alueittaisen väestöennusteen päivityksessä muodostetaan yleiskuva kunnan viimevuosien väestönkehityksestä ja tunnistetaan keskeiset muutokset kunnan väestönkehityksen logiikassa suhteessa aiempaan väestöennusteeseen. Tämän jälkeen aiempi ennuste päivitetään, lisäämällä tuoreimmat datat ennusteen pohjaksi sekä muokkaamalla muita olettamia aiempaa osuvammaksi. Lisäksi päivitetyssä ennusteessa tarkastetaan kaavailtu asuntotuotanto volyymin, kohdentumisen ja rakenteen osalta.

Osana ennustetyötä toteutetaan optiona myös palveluasumisen tarpeen laskenta.

Lopputuloksena syntyy kunnan osa-alueittaisen ennusteen päivitetty data ja raportti, minkä pohjalta on mahdollista suunnitella kunnan tulevaisuutta perustuen tuoreimpiin näkemyksiin ja laskelmiin kunnan tulevasta väestönkehityksestä ja rakenteesta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan