Kanta-Hämeen väestösuunnite 2040

MDI:n laatiman väestösuunnitteen 2040 päivittäminen jäsentyy kahteen toisiaan täydentävään vaihteeseen. Ensimmäinen vaihe painottui Kanta-Hämeen vaikutusten laadulliseen jäsentelyyn ja erittelyyn (tulevaisuukuva) sekä väestösuunnitteen perustana olevan empiirisen datan keräämiseen. Väestökehityksen osatekijöihin perustuvaan dataan tukeutuen päivitettiin väestösuunnite 2040. Väestösuunnitteen päivittämisen yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota Kanta-Hämeen alueellisiin erityispiirteisiin muun muassa sijainnin ja käytäväkehityksen näkökulmasta. Alue- ja väestökehityksen muutostrendien perustuva laadullinen aineisto ja empiirinen data muodostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Toinen vaihe keskittyi päivitetyn väestösuunnitteen ja perusteet sisältävän tulevaisuuskuvan rikastuttamiseen yhteistyössä alueen asiantuntijoiden kanssa. Kolmen elinvoimaryhmän asiantuntemusta (liittyen asumiseen, yrityskenttään ja markkinointiin) hyödynnettiin maakunnan ja sen kuntien väestökehityksen osatekijöihin liittyvien konkreettisten toimenpiteiden määrittelemisessä ja muotoilussa. Asiantuntijaryhmien joukkoistamisen tuloksia hyödynnettiin väestösuunnitteen viimeistelyn yhteydessä. Päivitetyn väestösuunnitteen 2040 tuloksia ja perusteita esiteltiin erikseen tilaajan määrittelemissä ryhmissä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan