Kansalaiskysely vesistöjen ja Itämeren tilasta ja niiden suojelusta

Ympäristöministeriö halusi selvittää kansalaisten näkemyksiä Suomen vesistöjen (joet ja järvet) ja Itämeren tilasta sekä niiden suojelusta. MDI toteutti ympäristöministeriön toimeksiannosta kansalaiskyselyn, jossa kerättiin noin 1000 suomalaiselta näkemyksiä asiaan. MDI laati tuloksista tiiviin analyysin ja raportin, jossa analysoitiin näkemyksiä taustamuuttujien perusteella. Työ toteutettiin vuoden 2023 alussa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan