Kajaanin osa-alueittainen väestöennuste

Kajaanin kaupungin väestönkehityksen rakenne on muuttunut dramaattisesti 2020-luvulla. Kaupungissa syntyneiden määrä on laskenut erittäin voimakkaasti koko maata ravistelevan syntyvyyden laskun seurauksena. Samalla nopeasti koko maan tasolla kasvanut maahanmuutto on vahvistanut kaupungin väestönkehitystä merkittävästi. Kaupungin tulevaisuuden ja kunnallistalouden suunnittelun näkökulmasta tarve mallintaa tuoreimpien väestönmuutosten vaikutusta Kajaanin pitkän aikavälin kehitykseen sekä kaupungin sisäiseen kehitykseen johti osa-alueittaisen ennusteen muodostamiseen MDI:n toimesta.

Ennusteen taustaksi toteutettiin laaja toteutuneen kehityksen analyysi, jossa paloiteltiin kaupungin väestönkehityksen rakennetta ja tässä tapahtuneita muutoksia sekä haarukoitiin kaupungin eri alueiden kehitystä koko kaupungin toimintaympäristössä. Erityisesti tarkasteltiin kaupungin muuttoliikkeen rakennetta koko kaupungin ja tilastoalueiden tasolla. Toteutuneen väestönkehityksen pohjalta tunnistettiin mm. syntyvyyden muutosten taustasyitä, maahanmuuton muuton rakenteen sekä volyymin muutoksia ja kaupungin maan sisäisen muuttoliikkeen haasteita.

Toteutuneen kehityksen analyysin pohjalta muodostettiin olettamat kahdelle tulevan kehityksen skenaariolle, joissa mallinnettiin kaupungin tulevaa kehitystä vahvemmassa ja pessimistisemmässä tulevaisuuden kuvassa. Väestöennuste tehtiin myös kaupungin tilastoalueille. Ennusteen perusteella muodostettiin kuva eri ikäryhmien kehityksestä ja jakaumasta kaupungin sisällä, fokusoiden etenkin koululaisikäryhmien kehitykseen. Lopputuloksena muodostui mallinnus Kajaanin tulevan väestönkehityksen rakenteesta ja mahdollisista poluista, minkä pohjalta muodostettiin johtopäätöksiä väestönkehityksen vaihtoehtoisista poluista, vaikutuksista koululaisten määrään sekä arvioitiin eri alueiden kehityksen mahdollisuuksia.

Ennusteen tulokset raportoitiin kattavaan Powerpoint-raporttiin, minkä lisäksi kaikki ennusteesta syntynyt data luovutettiin tilaajalle jatkotyöstöä varten. Ennusteen tulokset esiteltiin kaupunginvaltuustolle Kajaanissa järjestetyssä seminaarissa MDI:n toimesta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan