Jatkuvan oppimisen uudistuksen sidosryhmäselvitys

Selvityksen tavoitteena oli arvioida jatkuvan oppimisen uudistuksen valmisteluprosessia ja siihen kohdistuneiden odotusten toteutumista, uudistuksen linjausten ja niiden pohjalta käynnistettyjen toimien relevanttiutta sekä antaa kehittämisehdotuksia jatkotoimiksi saatujen vastausten pohjalta. Valmisteluun on osallistunut sidosryhmiä työmarkkinoiden keskusjärjestöistä, koulutuksen järjestäjistä, korkeakouluista, Opetushallituksesta, ELY-keskuksista ja TE-toimistoista sekä muista keskeisistä järjestöistä ja ministeriöistä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan