Hämeenlinna Ikääntyneiden asumisen hanke

Hämeenlinnan kaupungissa toteutetaan vuosina 2021-2022 Meikä asuu missä haluu -hankettta, jota rahoitetaan ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Hanke on saanut erityisavustusta ikääntyvien asumisen suunnitteluun ja kehittämiseen. Osana hanketta toteutettiin ikääntyneille tarkoitettu kysely kaupungissa ja sitä ympäröivissä pitäjissä. Kyselyyn saatiin yli 500 vastausta, joista osa oli sähköisessä muodossa ja osa paperilomakkeilla. MDI toteutti kyselyn paperivastausten tallennuksen ja tulosten analysoinnin.

Kyselyn avulla saatiin tietoa siitä, millaisia ovat ikääntyvien nykyisten asumismuotojen hyvät ja huonot puolet. Lisäksi ikääntyneet kertoivat tulevaisuuden asumista koskevista toiveistaan. Kyselyyn vastaajat saatiin kattavasti tietoa siitä, millaisia toiveita heillä on asuntotyypin ja asunnon ominaisuuksien, asuntojen sijainnin yhteisöllisyyden ja yhteisötiloja sekä asunnon lähiympäristössä olevien toimintakykyä tukevia palveluiden suhteen halutessaan yhteiseen toimintakykyä vahvistavaan virkistystoimintaan. Mitä vanhemmaksi tullaan, sitä vahvemmin nousee esille tarve saada kotiin tai kotia lähelle sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaikille ikäryhmille on tärkeää peruspalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien läheisyyden lisäksi hyvä pihapiiri ja rauhallinen sijainti lähellä luontoa, jonne voi mennä ulkoilemaan. Ikäihmisten kylän lisäksi toiveena on asunnon sijoittuminen lähelle kaikenikäisten asumista, minkä koetaan vahvistavan toimintakykyä

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan