Covid-19 vaikutus asumispreferens­seihin

MDI selvitti Covid-19 pandemian vaikutuksia asumispreferenssien muutokseen ja asuntomarkkinoihin Helsingin seudulla. Työ oli osa Helsingin seudun MAL2023 -suunnittelun taustatyötä. Työssä suoritettiin kattava tilasto-, dokumentti- ja paikkatietoanalyysi, jonka pohjalta laadittiin tilannekuva mahdollisista muutoksista. Työn tarkoituksena oli muun muassa tunnistaa asumispreferenssien pohjalta erilaisia asukasryhmiä, erilaisia alueita sekä tunnistaa muita merkittäviä aspekteja asumispreferenssien ja -markkinoiden kehitykseen liittyen.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan