COST Action project PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement (PROFEEDBACK)

MDI osallistuu ohjausryhmän jäsenenä ja työryhmän varapuheenjohtajana eurooppalaiseen aluekehityksen arvioitsijoiden verkostointi- ja koulutushankkeeseen, joka sai nelivuotisen COST Action -rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on tukea eurooppalaisen arviointiyhteisön verkostoitumista, tuoda arviointitutkimuksen tärkeyttä esiin sekä tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Hankkeella on kolme työryhmää: 1) arvioinnin teoreettiset lähtökohdat, 2) kvantitatiiviset menetelmät ja tiedonkeruu sekä 3) laadulliset ja osallistavat menetelmät. Hankkeen aikana järjestetään konferensseja, koulutuksia, kesäkouluja sekä tuotetaan arviointiosaamista lisääviä julkaisuja.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan