Aluetietopaketin määrittely ja analyysin toteuttaminen

Rakennusteollisuus RT ry tarvitsee keskeisiä alueiden kehitystä, elinvoimaa ja rakentamista koskevia tilastotietoja kootusti ja helposti omaksuttavaksi ja visualisoiduksi tietopaketiksi. Työssä määriteltiin tietopaketin sisältö. Tietopaketti muodostaa kattavan kuvan eri alueiden elinvoiman ja toimintaympäristön nykytilasta sekä kehityksen suunnasta Rakennusteollisuuden tarpeisiin. Tarkastelun asetelma on osin vertaileva: tietopaketissa vertaillaan ensisijaisesti tarkasteltavan maakunnan keskuskaupungin tai keskuskaupunkien ja muun maakunnan asemaa sekä tilannetta suhteessa koko maahan sekä tunnistetaan alueiden kehityksen eroja. Tietopaketissa jokainen tarkasteluun valittu muuttuja on visualisoitu tulkintaa helpottavalla tavalla ja kunkin indikaattorin sisältöä on analysoitu tiiviisti.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan