10 kaupunkiseudun väestöennuste vuoteen 2040

Tilastokeskus julkaisi vuoden 2018 lopulla uuden väestöennusteen, jonka mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun 2030-luvulle tultaessa. Syynä on syntyvyyden jyrkkä aleneminen kuluvalla vuosikymmenellä. Tilastokeskus ei julkistanut kunnittaista tai alueellista ennustetta. Tilastokeskuksen uusin kunnittainen väestöennuste vuodelta 2015 oli oman ajankohtansa tuote, ja nyt on nähty, että se perustuu liian korkeaan syntyvyyteen. MDI laski ajankohtaisen alueellisen väestönkehityksen 10 keskeiselle kaupunkiseudulle ympäri Suomea. Ennuste ulottui vuoteen 2040. Syntyvyyden romahdus aiheuttaa odottamattomia muutoksia isojen kaupunkien ja niiden lähiseutujen väestönkehitykseen. Väestöennuste on toteutettu suhteellisiin muuttoalttiuksiin perustuvana laskelmana ja projektiona. MDI-ennuste kertoo siis kehityskulun, joka perustuu 2010-luvun jälkimmäisen puoliskon kehityksestä johdettuihin olettamuksiin. Syntyvyyden laskun oletetaan pysähtyvän vuoden 2018 tasolle ja kotimaan muuttoliikkeen noudattelevan viime vuosien kulkua. Raportissa on esitetty myös trendilaskelma koko 2010-lukujen perusteella, sekä herkkyysennuste, jossa syntyvyys laskee vielä nykyisestä 5 %. Ennusteen tulos poikkeaa merkittävästi Tilastokeskuksen vuonna 2015 julkaisemasta alueellisesta ennusteesta. Syntyvyyden romahdus on ollut suurin väestöllinen muutos vuoden 2015 jälkeen. Lisäksi 2030-luvulla muuttoalttiiden eli 15–34-vuotiaiden ikäluokkien kutistuminen monien kaupunkiseutujen lähtömuuttoalueilla vaikuttaa yllättävän voimakkaasti myös suurempien kaupunkiseutujen väkiluvun kehitykseen. MDI-ennuste osoittaa näiden muutosten ratkaisevan vaikutuksen Suomen tulevaan alue- ja väestönkehitykseen. Julkaistu ennuste on koko maan lukujen osalta yhteensopiva Tilastokeskuksen viime vuonna julkaiseman koko maan ennusteen kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan