Rakennerahasto-ohjelman arvioinnin tuloksellisuustarkastelu valmistui

MDI on yhdessä Kuntoutussäätiön, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian ja TK-Evalin kanssa arvioinut Suomen rakennerahasto-ohjelman tuloksellisuutta kuluvalla ohjelmakaudella. Rakennerahasto-ohjelman toimenpiteiden yleinen tuloksellisuusarviointi on osa laajempaa arviointikokonaisuutta, ja keväällä 2018 koottu väliraportti on järjestyksessään toinen. Arvioinnin hallintoa ja toimeenpanoa on tarkasteltu arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa, ja ohjelman vaikuttavuusarviointi on parhaillaan käynnissä. Tuloksia ohjelman vaikuttavuudesta voidaan odottaa loppuvuodesta.

Tuloksellisuusarvioinnissa on kuvattu, miten ja millaisissa olosuhteissa ohjelmaa on toteutettu ja miten ohjelma on edennyt, kun ohjelman toteutus on ajallisesti hieman yli puolenvälin ja ohjelmavaroista on käytetty 20,2 %. Arvioinnissa on tarkasteltu erityisesti niitä toimia, joilla tulokset ovat saavutettu. Yleisesti voidaan sanoa, että ohjelmaa on toteutettu tuloksellisesti käytettyihin ohjelmavaroihin nähden. Ohjelman toimintalinjojen välillä ja sisällä on toki eroja, mutta yleinen vire on hyvä.

Tuloksia toimintaympäristön ristiaallokossa. Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman yleinen tuloksellisuustarkastelu.

Tuloksia toimintaympäristön ristiaallokossa – kooste.