Räätälöity digitaalinen tietopalvelu tukee Kajaanin päätöksentekoa ja auttaa seuraamaan kaupungin kehityskuvaa

Toteutimme Kajaanille digitaalisen tietopalvelun, jolla seurataan Kajaanin kaupungin kehityskuvaa keskeisimpien aluekehitystä ja elinvoimaisuutta kuvaavien indikaattorien ja kuntavertailujen keinoin. Kajaanin kaupungin kaupunkistrategian (2019–2022) ohjaamana Kajaani pyrkii vahvistamaan kuntansa elinvoimaa ja erityisesti väestön hyvinvointia, sekä kaupunkinsa vetovoimaisuutta ja innovatiivisuuden kehitystä. Strategian sekä kaupungin talouden ja toiminnan tueksi tarvitaan tietoa näiden asioiden kehityksestä ja kunnan tilannekuvasta.

Digitaalisen tietopalvelun keskeisimpiä hyötyjä on muun muassa se, että kaupungin kehitystä kuvaavat keskeisimmät tiedot löytyvät yhdestä palvelusta valmiiksi visualisoituna. Lisäksi informatiiviset ja monipuoliset kustomoitavat visualisoinnit ovat helposti kaupungin johdon, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käytössä  (sekä liitettävissä esim. PowerPoint-esityksiin).

Tableau-ohjelmalla toteutettu tietopalvelu on julkaistu osoitteessa: www.mdi.fi/tietopalvelu/Kajaani_tietopalvelu.