Pyöräily palveluistuvassa liikennejärjestelmässä

Fillari-MaaS (mobility as a service = MaaS) työnimellä kulkenut selvitys on saatu pakettiin. Työssä on pyöräliikenteen näkökulmasta pyritty avartamaan kuvaa MaaS-kehitysympäristöstä ja erilaisista mahdollisuuksista liittää pyöräilyä osaksi palveluistuvan liikkumisen konseptia. Pyöräilyn vieminen MaaS-aikakaudelle edellyttää edelleen suurta huomiota pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen. Olosuhteet tulee nähdä paitsi pyöräilyn mahdollistavana myös pyöräilyyn houkuttelevana tekijänä. Hyvät pyöräilyolosuhteet mahdollistavat pyöräilyn suosion ja sitä kautta myös tulevien liikkumispalveluiden kysynnän.

MaaS-ajattelun keskiössä olevan multimodaalin liikkumisen kannalta infrastruktuurin suunnittelussa on huomioitava kasvava tarve kehittää pyöräilyverkon kytkeytymistä joukkoliikenteen verkkoon. Huomiota on kiinnitettävä pyöräilyverkon ja joukkoliikenneverkon välisiin noodeihin ja terminaaleihin, joissa on tarpeen siirtyä mahdollisimman saumattomasti kulkumuodosta toiseen. Tämä edellyttää pyöräpysäköintijärjestelyjen kehittämistä niin määrän kuin laadunkin suhteen. Lisäksi ensivaiheen toimenpidesuosituksiin lukeutuvat multimodaalien reittioppaiden käyttöönotto, polkupyörien kuljetusmahdollisuuksien parantaminen joukkoliikennevälineissä sekä kaupunkipyöräjärjestelmien kokeilut.

MDI osallistui työhön Swecon kumppanina.

Pyöräily palveluistuvassa liikennejärjestelmässä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 29/2016.

Liikenneviraston tiedote 13.5.2016.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen