Purtavaa päätösten pohjaksi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Vuoden 2016 aikana olimme mukana kolmessa VN TEAS -hankkeessa, joista kahdessa vedimme itse erinomaisen asiantuntevia konsortioita ja kolmannessa olemme osatoteuttajana mukana. VNK julkaisi vetämiemme tutkimushankkeidemme loppuraportit tammikuun loppupuolella.

Vallan ja vastuun uusjako -raportti syntyi VAAKA-hankkeen tuloksena. Hankkeessa perehdyttiin, miten maakuntauudistus vaikuttaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen palvelujen asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä laajemmin koko aluekehittämisjärjestelmään. On ollut hienoa huomata, että tutkimuksemme havainnot ja suositukset ovat olleet osaltaan vaikuttamassa siihen, miten luonnos laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on kehittynyt. Myös Helsingin Sanomat kirjoitti 4.2.2017 raporttiimme viitaten jutun työvoiman alueellisesta liikkuvuudesta, joskin näemme raportissamme politiikkatoimien maakunnittaisen pirstaloitumisen hieman laajempana kysymyksenä.

Smart Countryside -hankkeen loppuraportti julkaistiin LVM:n seminaarissa 25.1.2017. Pääpointtina voi todeta, että maaseudun asukkaat ja yritykset ovat valmiita ja halukkaita käyttämään sähköisiä palveluita, mutta kaikilla ei ole kuitenkaan yhtäläisiä valmiuksia tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin. Digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyt on tuotava yhä selvemmin esiin, kansalaisdigitaidot saatava kuntoon sekä edelläkävijäyritykset ja -alueet vahvemmin näkyville. SC kirvoitti myös blogikirjoituksia, kun hankkeen ohjausryhmän jäsen LVM:n Pyry Takala bloggasi viidestä syystä puhua digitalisaatiosta maaseudulla ja Janne Antikainen hankkeen tunnoista ja tuloksista.

Molemmat hankkeet olivat tekijöilleen samanaikaisesti innostavia, haastavia ja uusia näkökulmia avaavia. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputuloksiin. Yhdessä taitavien kumppaniemme kanssa saimme kiteytettyä molemmissa aiheissa tärkeimmät pointit ja muotoiltua selkeitä ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia huomioitavaksi toimenpiteiden jatkovalmistelussa. Toivomme raporttien rapisevan ja rispaantuvan valmistelijoiden käsissä.

VAAKA-hankkeen tiedote
Smart Countryside -hankkeen tiedote

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa