Osmo Soininvaara MDI:n neuvonantajaksi

MDI:n vahvaan neuvonantajien joukkoon on liittynyt Osmo Soininvaara, joka ei esittelyjä kaipaa. Hän vahvistaa erityisesti kaupunkipoliittista siipeä. Osmo on juuri julkistanut pamfletin Kaupunkien voitto yhdessä Mikko Särelän kanssa. Osmo ja Mikko ovat pamfletilla naulanneet kuusi teesiä kaupunkien kehittämiseksi. Heidän mukaan kunnan tulisi saada rahoitusta tontinluovutuksesta ja kaavoitusmaksusta. Samalla rakentamisen kalliita normeja tulisi purkaa. Lisäksi kiinteistöverosta tulisi tehdä kaupungeille keino rahoittaa asuinalueiden parannuksia, maapolitiikka ja verotusoikeus tulisi siirtää metropolihallinnolle ja valtion roolia liikenneinvestoinneissa tulisi supistaa. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-kasvukäytävää tulisi vahvistaa taajamajunaliikenteellä ja kaavoitusyhteistyöllä sekä lainsäädäntöä tulisi eriyttää alueellisesti mm. vapauttamalla luvanvaraisia elinkeinoja. Keskustelu kaupungistumisesta on jälleen saanut hyvän sysäyksen.

Osmo-Soininvaara-271-202

Osmo Soininvaara & Mikko Särelä. Kaupunkien voitto. Kuusi keinoa vapauttaa kaupunkien kasvu. EVA Pamfletti 1/2015. Next Print Oy, Helsinki.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa