Nurmeksen uusi elinkeino-ohjelma tähtää yhdessä luotuun kestävään kasvuun

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, joka vastaa kuntaliitoksella laajentuneen Nurmeksen kehittämisestä, tilasi MDI:ltä elinkeino-ohjelma päivityksen. Ohjelma ei muuttunut radikaalisti, vaan aiemmat kärjet metsäbiotalous, maatalous, elintarviketeollisuus ja luontomatkailu näkyivät myös päivitetyssä strategiassa. Lisäksi strategiaprosessin aikana etsittiin eri toimijoiden kanssa ratkaisuja alueen veto- ja pitovoimatekijöiden parantamiseksi erityisesti nuorten, uusien työntekijöiden ja uusien yrittäjien suuntaan.

Elinkeino-ohjelman tunnistettuja kehittämisteemoja olivat toimivien yritysten kasvu ja toimintaedellytysten parantaminen, pienyritysten uudistuminen ja yritysten sijoittuminen, maatalouden kannattavuuden parantaminen sekä matkailualan liikevaihdon kasvattaminen. Lisäksi yhtenä keskeisenä teemana oli paikallinen ammatillinen koulutus, työvoiman ammattitaito ja osaaminen, jolloin on tärkeää pystyä vaikuttamaan myös koulutussisältöihin.

Strategian valmistelussa hyödynnettiin jo tuotettua materiaalia, kuten matkailun kehittämissuunnitelmaa 2019–2024, maatalouden kehittämisen sisältöjä opinnäytetyön pohjalta sekä toimivien yritysten kehittämistarpeita kartoittaneiden selvitysten tuloksia. Työssä toteutettiin työpaja helmikuussa, ja työ valmistui maaliskuussa 2020. Työ hyväksyttiin huhtikuussa 2020 Pikesin hallituksessa.

Lue lisää elinkeino-ohjelmasta

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa