Nurmeksen uusi elinkeino-ohjelma tähtää yhdessä luotuun kestävään kasvuun

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, joka vastaa kuntaliitoksella laajentuneen Nurmeksen kehittämisestä, tilasi MDI:ltä elinkeino-ohjelma päivityksen. Ohjelma ei muuttunut radikaalisti, vaan aiemmat kärjet metsäbiotalous, maatalous, elintarviketeollisuus ja luontomatkailu näkyivät myös päivitetyssä strategiassa. Lisäksi strategiaprosessin aikana etsittiin eri toimijoiden kanssa ratkaisuja alueen veto- ja pitovoimatekijöiden parantamiseksi erityisesti nuorten, uusien työntekijöiden ja uusien yrittäjien suuntaan.

Elinkeino-ohjelman tunnistettuja kehittämisteemoja olivat toimivien yritysten kasvu ja toimintaedellytysten parantaminen, pienyritysten uudistuminen ja yritysten sijoittuminen, maatalouden kannattavuuden parantaminen sekä matkailualan liikevaihdon kasvattaminen. Lisäksi yhtenä keskeisenä teemana oli paikallinen ammatillinen koulutus, työvoiman ammattitaito ja osaaminen, jolloin on tärkeää pystyä vaikuttamaan myös koulutussisältöihin.

Strategian valmistelussa hyödynnettiin jo tuotettua materiaalia, kuten matkailun kehittämissuunnitelmaa 2019–2024, maatalouden kehittämisen sisältöjä opinnäytetyön pohjalta sekä toimivien yritysten kehittämistarpeita kartoittaneiden selvitysten tuloksia. Työssä toteutettiin työpaja helmikuussa, ja työ valmistui maaliskuussa 2020. Työ hyväksyttiin huhtikuussa 2020 Pikesin hallituksessa.

Lue lisää elinkeino-ohjelmasta

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin