Nurmeksen uusi elinkeino-ohjelma tähtää yhdessä luotuun kestävään kasvuun

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, joka vastaa kuntaliitoksella laajentuneen Nurmeksen kehittämisestä, tilasi MDI:ltä elinkeino-ohjelma päivityksen. Ohjelma ei muuttunut radikaalisti, vaan aiemmat kärjet metsäbiotalous, maatalous, elintarviketeollisuus ja luontomatkailu näkyivät myös päivitetyssä strategiassa. Lisäksi strategiaprosessin aikana etsittiin eri toimijoiden kanssa ratkaisuja alueen veto- ja pitovoimatekijöiden parantamiseksi erityisesti nuorten, uusien työntekijöiden ja uusien yrittäjien suuntaan.

Elinkeino-ohjelman tunnistettuja kehittämisteemoja olivat toimivien yritysten kasvu ja toimintaedellytysten parantaminen, pienyritysten uudistuminen ja yritysten sijoittuminen, maatalouden kannattavuuden parantaminen sekä matkailualan liikevaihdon kasvattaminen. Lisäksi yhtenä keskeisenä teemana oli paikallinen ammatillinen koulutus, työvoiman ammattitaito ja osaaminen, jolloin on tärkeää pystyä vaikuttamaan myös koulutussisältöihin.

Strategian valmistelussa hyödynnettiin jo tuotettua materiaalia, kuten matkailun kehittämissuunnitelmaa 2019–2024, maatalouden kehittämisen sisältöjä opinnäytetyön pohjalta sekä toimivien yritysten kehittämistarpeita kartoittaneiden selvitysten tuloksia. Työssä toteutettiin työpaja helmikuussa, ja työ valmistui maaliskuussa 2020. Työ hyväksyttiin huhtikuussa 2020 Pikesin hallituksessa.

Lue lisää elinkeino-ohjelmasta

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022