Nurmeksen uusi elinkeino-ohjelma tähtää yhdessä luotuun kestävään kasvuun

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, joka vastaa kuntaliitoksella laajentuneen Nurmeksen kehittämisestä, tilasi MDI:ltä elinkeino-ohjelma päivityksen. Ohjelma ei muuttunut radikaalisti, vaan aiemmat kärjet metsäbiotalous, maatalous, elintarviketeollisuus ja luontomatkailu näkyivät myös päivitetyssä strategiassa. Lisäksi strategiaprosessin aikana etsittiin eri toimijoiden kanssa ratkaisuja alueen veto- ja pitovoimatekijöiden parantamiseksi erityisesti nuorten, uusien työntekijöiden ja uusien yrittäjien suuntaan.

Elinkeino-ohjelman tunnistettuja kehittämisteemoja olivat toimivien yritysten kasvu ja toimintaedellytysten parantaminen, pienyritysten uudistuminen ja yritysten sijoittuminen, maatalouden kannattavuuden parantaminen sekä matkailualan liikevaihdon kasvattaminen. Lisäksi yhtenä keskeisenä teemana oli paikallinen ammatillinen koulutus, työvoiman ammattitaito ja osaaminen, jolloin on tärkeää pystyä vaikuttamaan myös koulutussisältöihin.

Strategian valmistelussa hyödynnettiin jo tuotettua materiaalia, kuten matkailun kehittämissuunnitelmaa 2019–2024, maatalouden kehittämisen sisältöjä opinnäytetyön pohjalta sekä toimivien yritysten kehittämistarpeita kartoittaneiden selvitysten tuloksia. Työssä toteutettiin työpaja helmikuussa, ja työ valmistui maaliskuussa 2020. Työ hyväksyttiin huhtikuussa 2020 Pikesin hallituksessa.

Lue lisää elinkeino-ohjelmasta

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen