Nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin tarvitaan lyhytkestoisia koulutuksia jatkossakin

MDI toteutti TK-Evalin kanssa selvityksen työllisyyden parantamiseksi vuosina 2017–2020  toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta. Selvityksen tilasivat koulutukset rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.  Lyhyillä koulutuksilla pyrittiin vastaamaan nopeasti erilaisiin työvoimatarpeisiin ja eri toimialojen työvoimapulaan muuntokouluttamalla korkeakoulutettua työvoimaa.

Työn tavoitteena oli lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuuden selvittämisen lisäksi tuottaa kehittämisehdotuksia korkeakoulujen toteuttamien työllisyyden parantamiseen tähtäävien muunto- ja muiden koulutusten järjestämiseen tulevaisuudessa. Selvityksen mukaan lyhytkestoisille koulutuksille on selkeää tarvetta myös jatkossa.

Lyhyillä koulutuksilla on vastattu kasvualojen työvoimapulaan sekä osaamistarpeisiin, jotka muuttuvat jatkuvasti. Koulutushankkeet ovat selvityksen mukaan olleet pääosin onnistuneita, ja koulutukset on koettu laadukkaiksi ja hyödyllisiksi. Kehittämisehdotukset koskevat opiskelijavalintoja, riittävää tukea ja ohjausta, opetuksen opiskelijakohtaista räätälöintiä ja työnantajien sitoutumista koulutushankkeisiin vahvemmin.

Työelämän jatkuva muutos, nopeasti muuttuvat osaamistarpeet ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus aiheuttavat merkittäviä haasteita työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen ja hallitusohjelmassa asetetun työllisyystavoitteen saavuttamiseen jatkossakin. Asiaan vastaamiseksi nykyisessä hallitusohjelmassa on tavoite luoda edellytykset jatkuvalle oppimiselle kaikilla koulutusasteilla ja ohjelmassa korostetaan nopean jatko-, täydennys- ja muuntokoulutuksen tarjonnan kehittämistä sekä yhteistyössä koulutuslaitosten ja työnantajien kanssa toteutettavia koulutuksia työvoiman saatavuuden kehittämiseksi.

Nyt valmistuneen selvityshankkeen teeman tutkiminen saa MDI:ssä jatkoa laajemman valtioneuvoston kanslian tilaaman Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuus (JOUSTE) -VN TEAS -hankkeen myötä kesäkuusta 2020 alkaen.

Materiaalit

Tiedote

Raportti: Selvitys työllisyyden parantamiseksi toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta