Nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin tarvitaan lyhytkestoisia koulutuksia jatkossakin

MDI toteutti TK-Evalin kanssa selvityksen työllisyyden parantamiseksi vuosina 2017–2020  toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta. Selvityksen tilasivat koulutukset rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.  Lyhyillä koulutuksilla pyrittiin vastaamaan nopeasti erilaisiin työvoimatarpeisiin ja eri toimialojen työvoimapulaan muuntokouluttamalla korkeakoulutettua työvoimaa.

Työn tavoitteena oli lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuuden selvittämisen lisäksi tuottaa kehittämisehdotuksia korkeakoulujen toteuttamien työllisyyden parantamiseen tähtäävien muunto- ja muiden koulutusten järjestämiseen tulevaisuudessa. Selvityksen mukaan lyhytkestoisille koulutuksille on selkeää tarvetta myös jatkossa.

Lyhyillä koulutuksilla on vastattu kasvualojen työvoimapulaan sekä osaamistarpeisiin, jotka muuttuvat jatkuvasti. Koulutushankkeet ovat selvityksen mukaan olleet pääosin onnistuneita, ja koulutukset on koettu laadukkaiksi ja hyödyllisiksi. Kehittämisehdotukset koskevat opiskelijavalintoja, riittävää tukea ja ohjausta, opetuksen opiskelijakohtaista räätälöintiä ja työnantajien sitoutumista koulutushankkeisiin vahvemmin.

Työelämän jatkuva muutos, nopeasti muuttuvat osaamistarpeet ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus aiheuttavat merkittäviä haasteita työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen ja hallitusohjelmassa asetetun työllisyystavoitteen saavuttamiseen jatkossakin. Asiaan vastaamiseksi nykyisessä hallitusohjelmassa on tavoite luoda edellytykset jatkuvalle oppimiselle kaikilla koulutusasteilla ja ohjelmassa korostetaan nopean jatko-, täydennys- ja muuntokoulutuksen tarjonnan kehittämistä sekä yhteistyössä koulutuslaitosten ja työnantajien kanssa toteutettavia koulutuksia työvoiman saatavuuden kehittämiseksi.

Nyt valmistuneen selvityshankkeen teeman tutkiminen saa MDI:ssä jatkoa laajemman valtioneuvoston kanslian tilaaman Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuus (JOUSTE) -VN TEAS -hankkeen myötä kesäkuusta 2020 alkaen.

Materiaalit

Tiedote

Raportti: Selvitys työllisyyden parantamiseksi toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa