Neljän maakuntaohjelman vertaisarviointi käynnistyi

Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntien liitot ovat päättäneet toteuttaa maakuntaohjelmiensa arvioinnin liittojen välisenä vertaisarviointina. Vertaisarviointi käynnistyi 30.9. Turussa pidetyssä arviointipajassa, joka käynnisti neljän arviointipajan sarjan.

MDI:n tehtävänä on huolehtia siitä, että arviointiprosessi etenee suunnitellusti, prosessissa syntyy tarvittavaa materiaalia ja että arvioinnin tulokset kuvataan tiiviinä ja havainnollisena raporttina. MDI tukee maakuntaohjelmien arvioinnin läpiviemistä muun muassa vastaamalla arviointityöpajojen toteutuksesta ja arvioitsijoiden sparrauksesta. MDI vastaa myös loppuyhteenvedosta, mutta ei osallistu maakuntaohjelmien sisällölliseen arviointiin.