Miten Investointeja Itä-Suomeen? Vastausta etsitään MDI:n leirillä toukokuussa

Toukokuun 23.–24. päivä Itä-Suomen, eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon, keskeiset investointien houkuttelijat kaupungeista, kehitysyhtiöistä ja alueilta kokoontuvat Rantasalmelle työstämään toimivia malleja investointien houkutteluun Itä-Suomeen. Leirillä skannataan ja skarpataan houkuttelevimpia investointikohteita ja kehitysalustoja sekä vaihdetaan kokemuksia toimivista alueelle sijoittuneiden yritysten jälkihoitopalveluista. Leirillä työstetään ajatuksia, miten Itä-Suomi kokonaisuudessaan on kiinnostava investointikohde ja tutustutaan tarkemmin muiden alueiden ja kaupunkiseutujen profiileihin ja toimintamalleihin.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa