Metropolipolitiikkaa jatkettava ja vahvistettava

MDI:n arvioinnin mukaan metropolipolitiikkaa on Suomessa jatkettava. Metropolipolitiikka on myötävaikuttanut metropolialueen kehitykseen koko Suomen hyväksi. Tulevalla hallituskaudella tarvitaan kuitenkin aiempaa tarkemmin määriteltyjä tavoitteita, rajatumpia valintoja, sitovampia sopimuksia, täsmällisempiä välineitä sekä tehokkaampaa organisoitumista.

Metropolipolitiikan ytimeen tulisi nostaa kaksi asiaa: MAL-kysymykset sekä alueen kasvun vahvistaminen, johon liittyy olennaisesti myös kansainvälistyminen. Radikaaleja sisällöllisiä muutoksia ei ole tarve tehdä. MDI korostaa johtajuuden ja linjaamiskyvyn merkitystä metropolialueen keskeisissä kehittämiskysymyksissä ja ehdottaa metropolipolitiikalle jatkossa tiiviimpää organisatorista ydintä, jossa on mukana korkein virkamies- ja poliittinen johto.

”Tahdommeko kehittää metropolia? Metropolipolitiikan kehittämistarpeet# –raportti löytyy osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153864

YM ja VM tiedote: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/metropolipolitiikkaa-kannattaa-jatkaa-ja-vahvistaa

Suorasanaisempi tulkinta MDI:n blogissa.