Metropolipolitiikka MDI:lle pika-arvioitavaksi

Metropolipolitiikkaa on Suomessa toteutettu vuodesta 2007 alkaen. Metropolipolitiikan kärkiteemoina ovat olleet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) asiat, alueen kansainvälinen kilpailukyky, maahanmuutto ja sosiaalisen eheyden kysymykset. MDI arvioi metropolipolitiikan kehittämistarpeita tulevaa hallituskautta pohjustaen. Selvitystyön ydin kohdistuu metropolipolitiikkaan toimintatapana, joka on saanut tunnustusta käytännönläheisyydestään ja olennaisiin kysymyksiin keskittymisestään. Haasteina ovat aiemmin olleet toimijoiden sitoutumisen vahvistaminen ja aluelähtöisten eriytettyjen politiikkatoimien edelleen kehittäminen. Työn tilaajia ovat ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö. Työ valmistuu maaliskuun 2015 alkuun mennessä.

Lue YM:n tiedote tästä.

Lue VM:n tiedote tästä

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa