Metropolipolitiikka MDI:lle pika-arvioitavaksi

Metropolipolitiikkaa on Suomessa toteutettu vuodesta 2007 alkaen. Metropolipolitiikan kärkiteemoina ovat olleet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) asiat, alueen kansainvälinen kilpailukyky, maahanmuutto ja sosiaalisen eheyden kysymykset. MDI arvioi metropolipolitiikan kehittämistarpeita tulevaa hallituskautta pohjustaen. Selvitystyön ydin kohdistuu metropolipolitiikkaan toimintatapana, joka on saanut tunnustusta käytännönläheisyydestään ja olennaisiin kysymyksiin keskittymisestään. Haasteina ovat aiemmin olleet toimijoiden sitoutumisen vahvistaminen ja aluelähtöisten eriytettyjen politiikkatoimien edelleen kehittäminen. Työn tilaajia ovat ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö. Työ valmistuu maaliskuun 2015 alkuun mennessä.

Lue YM:n tiedote tästä.

Lue VM:n tiedote tästä