Metropolimme noustava kaupunkien mestarien liigaan

Maamme metropoli kasvaa. Mutta kasvu on vaatimatonta verrattuna Itämeren piiristä löytyviin kilpakumppaneihin. Tukholma, Oslo, Kööpenhamina ja Tallinna kehittyvät vielä kovaa vauhtia. Metropolikaupungin kasvuun ja kehitykseen on saatava lisää laatua ja vauhtia, jotta Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa. Postmodernissa taloudessa kaupunkialueen kilpailukyky on ratkaisevampaa kuin valtion silloin, kun yritykset ja kansainväliset osaajat päättävät sijoituspaikoistaan. Suomi tarvitsee nykyistä kansainvälisemmän, saavutettavamman ja kilpailukykyisemmän pääkaupunkiseudun.

Ehdotamme metropolialueelle omaa metropolisopimusta, joka rakentuu nykyisen MAL-sopimuksen päälle. Sopimus on aiempaa laajempi ja sisältää kasvun vauhdittamisen kannalta olennaiset koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikat. Pääradalle suositellaan kolmannen raiteen rakentamista ja luotijunayhteyksien ohjausta lentoaseman kautta Helsingin keskustaan. Metropolialueen sisäisiä yhteyksiä tehostettaisiin mm. ottamalla käyttöön ruuhkamaksujärjestelmä, joka hillitsee liikenteen haittoja. Helsingin kantakaupunkia on laajennettava ja metropolin muita keskuksia tiivistettävä. Ulkomaisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelua ja työnteon mahdollisuuksia parannetaan tekemällä englannista virallinen asiointikieli. Kielikysymyksen lisäksi Suomen huippuyliopistojen keskeisten alojen rahoitus on turvattava.

Selvityksen tilaajina olivat Hypoteekkiyhdistys (Hypo), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Palvelualojen Ammattiliitto (PAM), Rakennusteollisuus RT ry, Sitra ja Rakennustietosäätiö.

Linkit:

Kaupunkipolitiikan tiekartta IV – Kaupunkien mestarien liigaan

Tiedote 9.1.2018: Suomi tarvitsee Helsingille oman kilpailukykyä vahvistavan ohjelman

Aiemmat kaupunkipolitiikan tiekartat

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa