Metropolimme noustava kaupunkien mestarien liigaan

Maamme metropoli kasvaa. Mutta kasvu on vaatimatonta verrattuna Itämeren piiristä löytyviin kilpakumppaneihin. Tukholma, Oslo, Kööpenhamina ja Tallinna kehittyvät vielä kovaa vauhtia. Metropolikaupungin kasvuun ja kehitykseen on saatava lisää laatua ja vauhtia, jotta Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa. Postmodernissa taloudessa kaupunkialueen kilpailukyky on ratkaisevampaa kuin valtion silloin, kun yritykset ja kansainväliset osaajat päättävät sijoituspaikoistaan. Suomi tarvitsee nykyistä kansainvälisemmän, saavutettavamman ja kilpailukykyisemmän pääkaupunkiseudun.

Ehdotamme metropolialueelle omaa metropolisopimusta, joka rakentuu nykyisen MAL-sopimuksen päälle. Sopimus on aiempaa laajempi ja sisältää kasvun vauhdittamisen kannalta olennaiset koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikat. Pääradalle suositellaan kolmannen raiteen rakentamista ja luotijunayhteyksien ohjausta lentoaseman kautta Helsingin keskustaan. Metropolialueen sisäisiä yhteyksiä tehostettaisiin mm. ottamalla käyttöön ruuhkamaksujärjestelmä, joka hillitsee liikenteen haittoja. Helsingin kantakaupunkia on laajennettava ja metropolin muita keskuksia tiivistettävä. Ulkomaisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelua ja työnteon mahdollisuuksia parannetaan tekemällä englannista virallinen asiointikieli. Kielikysymyksen lisäksi Suomen huippuyliopistojen keskeisten alojen rahoitus on turvattava.

Selvityksen tilaajina olivat Hypoteekkiyhdistys (Hypo), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Palvelualojen Ammattiliitto (PAM), Rakennusteollisuus RT ry, Sitra ja Rakennustietosäätiö.

Linkit:

Kaupunkipolitiikan tiekartta IV – Kaupunkien mestarien liigaan

Tiedote 9.1.2018: Suomi tarvitsee Helsingille oman kilpailukykyä vahvistavan ohjelman

Aiemmat kaupunkipolitiikan tiekartat