MDI:n kehittävä arviointi kulkee Tolkkupaja-hankkeen rinnalla

Toteutamme Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluille ESR-rahoitteisen Tolkkupaja-hankkeen kehittävän arvioinnin vuosina 2019-2021. Tolkkupaja tarjoaa Seinäjoella asuville alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettua toimintaa, johon voi hakea nuori, joka on kuntoutumassa opiskelu- tai työelämään tai jonka opinnot ovat keskeytyksissä. Tolkkupajaan nuoria ohjaavat niin etsivä nuorisotyö, TE-toimisto, kaupungin työllisyyspalvelut, Kela, aikuissosiaalityö ja oppilaitokset. Tolkkupaja edustaa asiakaslähtöistä, toiminnallista työotetta, jossa myös palvelupolkujen ja -tahojen välille jääville nuorille tarjotaan mielekästä, toimintakykyä tukevaa toimintaa.

Tolkkupajan kehittävä arviointi on osa hankesuunnitelmaa ja aloitettiin jo hankkeen alkuvaiheessa. Arvioinnissa hyödynnetään MDI:n ennakoivan vaikuttavuuden mallia, jossa hankkeen tavoitteet, toimet ja resurssit jäsennetään vaikutuspoluiksi jo toiminnan alkaessa tai jo hankkeen ennakkovaikutusten arviointivaiheessa. Ennakoiden tehtynä vaikuttavuuden malli auttaa hanketoimijoita alusta saakka tunnistamaan, ovatko toiminnan resurssit, keinot ja tavoitteet oikeassa suhteessa sekä tunnistamaan kullekin vaikutuspolulle olennaiset mittarit. Niinpä myös seurannassa kyetään käyttämään alusta saakka tavoitteiden mukaisia mittareita. Kehittävän arvioinnin rooli onkin olla hankkeessa rinnalla kulkija: auttaa faktapohjaisesti tunnistamaan ja seuraamaan ja tuottamaan luotettavaa tietoa siitä, mitä hanke tavoittelee ja ollaanko menossa oikeaan suuntaan.

Tolkkupaja-hankkeen ennakoivassa vaikuttavuusarvioinnissa tunnistettiin useita eri vaikutuspolkuja. Kaikkia ei alun alkaen ollut hankkeessa edes tunnistettu merkittäviksi vaikutuskeinoiksi. Esimerkiksi Tolkkupaja-hankkeen toiminnallisten teemojen, kuten ympäristötaiteen ja teatterin vieminen pajan seinien sisäpuolelta osaksi kaupungin tapahtumia, ikäihmisten toimintaa on merkittävä vaikutuskeino, joka kohdistuu yhtä lailla herkästi ’näkymättömäksi’ jääviin nuoriin kuin heidät näin näköpiiriinsä saavaan kaupunkiyhteisöön. Mielekkään ja näkyväksi tulevan toiminnan rinnalla vahvistuvat myös nuorten omat taidot, osallisuus ja elämänhallinta. Tolkkupajan vaikuttavuuspolkuihin kuuluu myös mm. yhteistyötahojen osaamisen ja yhteyksien paraneminen, jotta Tolkkupajalle nyt tulevien nuorten haasteisiin pystyttäisiin pureutumaan jo varhaisessa vaiheessa.

Tolkkupaja-hanke alkoi keväällä 2019 ja MDI kulkee hankkeen rinnalla vuoden 2021 puolelle saakka.


Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa