MDI:n kehittävä arviointi kulkee Tolkkupaja-hankkeen rinnalla

Toteutamme Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluille ESR-rahoitteisen Tolkkupaja-hankkeen kehittävän arvioinnin vuosina 2019-2021. Tolkkupaja tarjoaa Seinäjoella asuville alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettua toimintaa, johon voi hakea nuori, joka on kuntoutumassa opiskelu- tai työelämään tai jonka opinnot ovat keskeytyksissä. Tolkkupajaan nuoria ohjaavat niin etsivä nuorisotyö, TE-toimisto, kaupungin työllisyyspalvelut, Kela, aikuissosiaalityö ja oppilaitokset. Tolkkupaja edustaa asiakaslähtöistä, toiminnallista työotetta, jossa myös palvelupolkujen ja -tahojen välille jääville nuorille tarjotaan mielekästä, toimintakykyä tukevaa toimintaa.

Tolkkupajan kehittävä arviointi on osa hankesuunnitelmaa ja aloitettiin jo hankkeen alkuvaiheessa. Arvioinnissa hyödynnetään MDI:n ennakoivan vaikuttavuuden mallia, jossa hankkeen tavoitteet, toimet ja resurssit jäsennetään vaikutuspoluiksi jo toiminnan alkaessa tai jo hankkeen ennakkovaikutusten arviointivaiheessa. Ennakoiden tehtynä vaikuttavuuden malli auttaa hanketoimijoita alusta saakka tunnistamaan, ovatko toiminnan resurssit, keinot ja tavoitteet oikeassa suhteessa sekä tunnistamaan kullekin vaikutuspolulle olennaiset mittarit. Niinpä myös seurannassa kyetään käyttämään alusta saakka tavoitteiden mukaisia mittareita. Kehittävän arvioinnin rooli onkin olla hankkeessa rinnalla kulkija: auttaa faktapohjaisesti tunnistamaan ja seuraamaan ja tuottamaan luotettavaa tietoa siitä, mitä hanke tavoittelee ja ollaanko menossa oikeaan suuntaan.

Tolkkupaja-hankkeen ennakoivassa vaikuttavuusarvioinnissa tunnistettiin useita eri vaikutuspolkuja. Kaikkia ei alun alkaen ollut hankkeessa edes tunnistettu merkittäviksi vaikutuskeinoiksi. Esimerkiksi Tolkkupaja-hankkeen toiminnallisten teemojen, kuten ympäristötaiteen ja teatterin vieminen pajan seinien sisäpuolelta osaksi kaupungin tapahtumia, ikäihmisten toimintaa on merkittävä vaikutuskeino, joka kohdistuu yhtä lailla herkästi ’näkymättömäksi’ jääviin nuoriin kuin heidät näin näköpiiriinsä saavaan kaupunkiyhteisöön. Mielekkään ja näkyväksi tulevan toiminnan rinnalla vahvistuvat myös nuorten omat taidot, osallisuus ja elämänhallinta. Tolkkupajan vaikuttavuuspolkuihin kuuluu myös mm. yhteistyötahojen osaamisen ja yhteyksien paraneminen, jotta Tolkkupajalle nyt tulevien nuorten haasteisiin pystyttäisiin pureutumaan jo varhaisessa vaiheessa.

Tolkkupaja-hanke alkoi keväällä 2019 ja MDI kulkee hankkeen rinnalla vuoden 2021 puolelle saakka.


Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa