MDI yhteistyöhön Myllypuron kampuksen kehittämisessä

myllypuro-kampus-nakyma_myllyruuhenpolulta_300dpi_160823
Suunnitteluvaiheen havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

MDI osallistuu Metropolia ammattikorkeakoulun upouuden Myllypuron kampuksen kehittämiseen. MDI tekee loppuvuoden aikana suunnitelman ja suosituksia uuden kampusalueen elinkeinopoliittisesta hyödyntämisestä. Tavoitteena on maksimoida Myllypuron kampuksen paikalliset elinkeinopoliittiset vaikutukset koko Itä-Helsingin alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Selvityksen loppuraporttia työstetään yhteistyössä Metropolian kanssa alkuvuodesta 2017.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa