MDI vertaili 6Aika-kaupunkeja viiteen vaihtoehtoiseen aluemalliin

MDI laatii vertailuanalyysin kestävän kaupunkikehittämisen ITI-instrumentin (6Aika-toiminnan) laajentamisen vaihtoehdoista kaudella 2021-2027 erilaisten tilastollisten kuvaajien pohjalta. Analyysiin nostettiin aluetalouteen, väestönkehitykseen ja vetovoimaan, työpaikka- ja työllisyyskehitykseen, osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä muuttujia. Jokaisen muuttujan osalta esitettiin keskeiset tulokset ensisijaisesti 6Aika-kaupunkien näkökulmasta suhteessa vaihtoehtoisiin malleihin. Vertailudatan tuloksia hyödynnettiin sekä nykyiseen kaupunkikonsortioon perustuvan mallin että sen laajentamiseen liittyvissä perusteluissa.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin