MDI tutkii Tampere-Seinäjoki-Vaasa-Uumaja kasvukäytävää

Kasvuvyöhykkeisiin perustuvassa vyöhykekehittämisessä olennaista on yhteisen strategisen näkemyksen etsiminen yli hallinnollisten rajojen, jotta kehittämisratkaisuissa vältytään osaoptimoinnin vaaralta. Selvityksessä kartoitetaan Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien kytkeytymistä Suomen kasvukäytävään, ylikansalliselta näkökulmalta katsottuna tarkastellaan lisäksi kansallisen käytävän kytkeytymistä E12-yhteyttä pitkin Uumajasta Norjan Mo i Ranaan. Tuloksena syntyy selvitys, josta käy ilmi tutkimusalueen kehittämisen nykytila sekä kehittämisen tarvealueet. Työssä tehdään kaksi tapaustutkimusta: A) Tampereen pohjoispuolella sijaitsevat solmukohdat sekä B) matkustajaliikenne teiltä kiskoille ja merille Tampere-Seinäjoki-Vaasa-Uumaja –käytävällä. Hanke tuottaa päätöksentekijöitä varten yhteisen rajat ylittävän aluekehityssuunnitelman, jossa esitetään suosituksia matkustaja- ja rahtiliikenteen kehittämiseksi alueella. Yhteistyön kautta vahvistetaan alueen elinkeinoelämää, kehitetään luonto- ja kulttuuriperintöä sekä saadaan aikaan hyvät itä-länsi -suuntaiset yhteydet. Työ liittyy North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) – Pohjanmeri – Itämeri -liikenne- ja kasvukäytävähankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää Pohjanmeri-Itämeri TEN-T -käytävän infrastruktuuria, liikennettä ja maankäyttöä kestävästi ja saavutettavaksi tavara- ja matkustajaliikenteelle. Työn tilaaja on Merenkurkun neuvosto, ja työ valmistuu alkuvuodesta 2018.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne