MDI tutkii Tampere-Seinäjoki-Vaasa-Uumaja kasvukäytävää

Kasvuvyöhykkeisiin perustuvassa vyöhykekehittämisessä olennaista on yhteisen strategisen näkemyksen etsiminen yli hallinnollisten rajojen, jotta kehittämisratkaisuissa vältytään osaoptimoinnin vaaralta. Selvityksessä kartoitetaan Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien kytkeytymistä Suomen kasvukäytävään, ylikansalliselta näkökulmalta katsottuna tarkastellaan lisäksi kansallisen käytävän kytkeytymistä E12-yhteyttä pitkin Uumajasta Norjan Mo i Ranaan. Tuloksena syntyy selvitys, josta käy ilmi tutkimusalueen kehittämisen nykytila sekä kehittämisen tarvealueet. Työssä tehdään kaksi tapaustutkimusta: A) Tampereen pohjoispuolella sijaitsevat solmukohdat sekä B) matkustajaliikenne teiltä kiskoille ja merille Tampere-Seinäjoki-Vaasa-Uumaja –käytävällä. Hanke tuottaa päätöksentekijöitä varten yhteisen rajat ylittävän aluekehityssuunnitelman, jossa esitetään suosituksia matkustaja- ja rahtiliikenteen kehittämiseksi alueella. Yhteistyön kautta vahvistetaan alueen elinkeinoelämää, kehitetään luonto- ja kulttuuriperintöä sekä saadaan aikaan hyvät itä-länsi -suuntaiset yhteydet. Työ liittyy North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) – Pohjanmeri – Itämeri -liikenne- ja kasvukäytävähankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää Pohjanmeri-Itämeri TEN-T -käytävän infrastruktuuria, liikennettä ja maankäyttöä kestävästi ja saavutettavaksi tavara- ja matkustajaliikenteelle. Työn tilaaja on Merenkurkun neuvosto, ja työ valmistuu alkuvuodesta 2018.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio