MDI tukee Teliaa City Vitality Index -elävyysindeksin kehittämisessä

Telia kehittää mobiilipaikannukseen perustuvia tuotteita, joita voidaan hyödyntää kaupunkien ja kaupunkiseutujen sekä tapahtumien kehittämisessä. Telian yksi kehitystuote on City Vitality Index – Elävyysindeksi. MDI antaa asiantuntijatukea – sparrausta sekä palvelumallin että indeksin kehittämiseen.