MDI toteutti selvityksen liikkuvuusavustuksista

Juna ja pyöräilijä kulkevat vauhdikkaasti eri suuntiin.

Sosiaali- ja terveysministeriölle toteutetussa selvityksessä tarkasteltiin liikkuvuusavustusten käyttöä, vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita sekä tuotettiin tietoa kyseisestä avustusmuodosta. Liikkuvuusavustus on tuki liikkumiseen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle tai muuttamiseen lähemmäs työpaikkaa. Avustuksen käyttöä ohjaa työttömyysturvalaki (1290/2002). MDI toteutti selvityksen alkuvuodesta 2022.

Selvitys liikkuvuusavustuksen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista toteaa nykyisten liikkuvuusavusavustusten toimeenpanon pääpiirteittäin toimivaksi. Toimivaksi todettiin myös lainsäädäntö ja sen soveltaminen. Tulosten mukaan työllisyys parani avustusjakson jälkeen niiden henkilöiden kohdalla, jotka hyödynsivät liikkuvuusavustusta. Tuen käyttö on kuitenkin vähäistä, koska tukimuoto on jokseenkin tuntematon työnhakijoiden keskuudessa.

Kehittämistarpeeksi tunnistettiin avustuksen tunnettavuuden lisääminen työttömien työnhakijoiden parissa. Lisäksi havaittiin, että viestintää tuen asiakkaiden suuntaan olisi hyvä kehittää. Tämä auttaisi selkeyttämään tuen myöntämisperusteita tuen asiakkaille. Muita kehittämistarpeita olivat avustuksen toimeenpanon kehittäminen ja tehostaminen.

Tuen vaikuttavuuden lisäämisen keinoina nähtiin liikkuvuusavustuksen profiilin nostaminen työnhakijoille TE-toimistoissa sekä markkinoinnin lisääminen työnhakijoille.  

Selvityksen analyysi perustuu tulorekisteritietoihin.

Materiaalit

Raportti: Selvityksen liikkuvuusavustuksen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.

Selvityksen tiedotteen löydät täältä.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla