MDI:n koordinoima tutkimus asuntopolitiikasta: ei uusia kaneja hatusta, vaan isompaa porkkanaa vanhoille keinoille

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ja vuokrat ovat edelleen nousseet nopeasti väestömäärän ja keskimääräisen tulotason nousun vuoksi. Paras keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua on lisätä asuntojen tarjontaa kaikissa kasvukeskuksissa. Liian pieni tonttimaavaranto on 2000-luvulla ollut rakentamisen pahimpana pullonkaulana. Pääkaupunkiseudun yleiskaavat ja liikenneratkaisut kuitenkin mahdollistavat uudenlaisen pitkäjänteisen kaavoituksen sekä tonttivarannon kasvattamisen.

Selvityksessä oli kaksi päätavoitetta

1. selvittää pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen ja alueen asuntojen korkean hintatason kysymyksiä sekä
2. arvioida asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtia ja vaikuttavuutta.

Asuntopolitiikan kysymykset pysyneet vuosikymmeniä samoina. Selvityksen päähavainto on, että tällä vuosituhannella käyttöön otetut välineet ovat alkaneet toimia. Siksi radikaalille suunnanmuutokselle ei ole tarvetta, vaan toimiville keinoille laitettava lisää vauhtia. MDI:n tutkimustiimiin kuului oman väen lisäksi Seppo Laakso ja Henrik Lönnqvist. Tutkimuksen tilasi eduskunnan tarkastusvaliokunta, ja selvityksen 18 suosituksen toteutumista tullaan seuraamaan tulevina vuosina.

Tutkimus on saatavissa sähköisenä julkaisuna eduskunnan verkkopalvelussa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen