MDI:n koordinoima tutkimus asuntopolitiikasta: ei uusia kaneja hatusta, vaan isompaa porkkanaa vanhoille keinoille

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ja vuokrat ovat edelleen nousseet nopeasti väestömäärän ja keskimääräisen tulotason nousun vuoksi. Paras keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua on lisätä asuntojen tarjontaa kaikissa kasvukeskuksissa. Liian pieni tonttimaavaranto on 2000-luvulla ollut rakentamisen pahimpana pullonkaulana. Pääkaupunkiseudun yleiskaavat ja liikenneratkaisut kuitenkin mahdollistavat uudenlaisen pitkäjänteisen kaavoituksen sekä tonttivarannon kasvattamisen.

Selvityksessä oli kaksi päätavoitetta

1. selvittää pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen ja alueen asuntojen korkean hintatason kysymyksiä sekä
2. arvioida asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtia ja vaikuttavuutta.

Asuntopolitiikan kysymykset pysyneet vuosikymmeniä samoina. Selvityksen päähavainto on, että tällä vuosituhannella käyttöön otetut välineet ovat alkaneet toimia. Siksi radikaalille suunnanmuutokselle ei ole tarvetta, vaan toimiville keinoille laitettava lisää vauhtia. MDI:n tutkimustiimiin kuului oman väen lisäksi Seppo Laakso ja Henrik Lönnqvist. Tutkimuksen tilasi eduskunnan tarkastusvaliokunta, ja selvityksen 18 suosituksen toteutumista tullaan seuraamaan tulevina vuosina.

Tutkimus on saatavissa sähköisenä julkaisuna eduskunnan verkkopalvelussa.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin