MDI:n koordinoima tutkimus asuntopolitiikasta: ei uusia kaneja hatusta, vaan isompaa porkkanaa vanhoille keinoille

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ja vuokrat ovat edelleen nousseet nopeasti väestömäärän ja keskimääräisen tulotason nousun vuoksi. Paras keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua on lisätä asuntojen tarjontaa kaikissa kasvukeskuksissa. Liian pieni tonttimaavaranto on 2000-luvulla ollut rakentamisen pahimpana pullonkaulana. Pääkaupunkiseudun yleiskaavat ja liikenneratkaisut kuitenkin mahdollistavat uudenlaisen pitkäjänteisen kaavoituksen sekä tonttivarannon kasvattamisen.

Selvityksessä oli kaksi päätavoitetta

1. selvittää pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen ja alueen asuntojen korkean hintatason kysymyksiä sekä
2. arvioida asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtia ja vaikuttavuutta.

Asuntopolitiikan kysymykset pysyneet vuosikymmeniä samoina. Selvityksen päähavainto on, että tällä vuosituhannella käyttöön otetut välineet ovat alkaneet toimia. Siksi radikaalille suunnanmuutokselle ei ole tarvetta, vaan toimiville keinoille laitettava lisää vauhtia. MDI:n tutkimustiimiin kuului oman väen lisäksi Seppo Laakso ja Henrik Lönnqvist. Tutkimuksen tilasi eduskunnan tarkastusvaliokunta, ja selvityksen 18 suosituksen toteutumista tullaan seuraamaan tulevina vuosina.

Tutkimus on saatavissa sähköisenä julkaisuna eduskunnan verkkopalvelussa.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022